بازدید از انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، مسئول امور اداری و مسئول انبار از انبار مرکزی و فرایند تخلیه و بارگیری کود بازدید کرده و توصیه های لازم در این خصوص ارائه نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید