بازدید وزیر جهاد کشاورزی از عملیات کیسه گیری و بارگیری کود سوپرفسفات تریپل

به گزارش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان

وزیر محترم جهاد کشاورزی جناب آقای دکتر خاوازی در تاریخ 5 مهر 1399 به همراه آقای حمید رسولی مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و آقای علی باقرزاده ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان و آقای فرزاد استاد مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان و هئیت همراه از عملیات کیسه گیری و بارگیری کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل ، در بندر شهید رجایی بندرعباس بازدید نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید