نمونه برداری از کود سولفات پتاسیم گرانوله

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان فرمودند:

نمونه برداری از پارت 4 کود تولید داخل شرکت صنعت پتاس آسیا در انبار مرکزی استان سمنان انجام شده و جهت آنالیز به مرکز تحقیقات نهاده های کشاورزی واقع در کرج ارسال شد،تا پس از برسی و آنالیز میان کشاورزان متقاضی شهرستان سمنان در اسرع وقت توزیع گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید