پایش کودهای شیمیایی یارانه دار در مرکز استان ( ارومیه )

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

 

آقای علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از پایش کودهای شیمیایی در مرکز استان خبرداد و افزود :  به منظور پایش و نظارت منظم و مستمر بر نحوه توزیع کودهای شیمیایی در سطح استان آذربایجان غربی  روز شنبه پنجم مهر ماه سال جاری  با حضور در شهرستان ارومیه از انبار کارگزاران توزیع کودهای شیمیایی بخش خصوصی و تعاونی این شهرستان بازدید بعمل آوردند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید