تجدید مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری

به گزارش روابط عمومی سرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

بنا به گفته دبیر کمسیون معاملات استان سیستان و بلوچستان تجدید مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری بذور گندم و جو برگزار و برنده نیز مشخص گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید