شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تا پایان سال 1400 از شمول خصوصی سازی خارج گردید

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

با حمایت وزیر محترم جهاد کشاورزی و به دنبال تلاش های ارزنده مهندس حمید رسولی مدیرعامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در جلسه امروز شورای عالی واگذاری در خصوص خروج شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از لیست شرکت های درحال واگذاری تصمیم گیری شده و این شرکت تا پایان سال 1400 از شمول خصوصی سازی خارج گردید. تصمیم گیری در مورد خروج دائم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از لیست واگذاری، به سال 1401 موکول گردیده است.

این موفقیت را به مدیرعامل محترم، اعضای محترم هیئت مدیره، معاونین، مشاورین، مدیران محترم ستادی و استانی و کلیه کارشناسان و کارکنان سخت کوش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نمائیم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید