حمل درون استانی کود شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد مهدی سعیدی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت : در مرداد ماه مقدار 20 تن انواع کود به انبار کارگزارانی که در شعاع 400-350 کیلومتری از مرکز استان بوده اند، فرستاده شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید