کیسه گیری کود فله

رکورد حجم کیسه گیری کود فله در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزارجریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، از رکورد حجم کیسه گیری کودفله در شش ماهه اول سال جاری  به بیش از 18 هزارتن   اشاره کرد و روزانه بطور متوسط ۴۰۰-۳۰۰ تن کود فله در۴ سایت انبار سازمانی گرگان ، گنبد، قرق  و فاضل  آبادکیسه گیری و به مقصد عاملین توزیع حمل  شده است وی  خاطر نشان کرد:عملیات روانسازی وکیسه گیری کوداوره  واقدامات انجام شده از طریق واگذاری به  پیمانکار واجد شرایط ازطریق سامانه تدارک الکترونیکی دولت( ستاد) انجام شده است.وی تاکید کرد: 61 درصد عملیات کیسه گیری  فله  مربوط  به سه ماهه اول سال جاری، به بیش از11 هزار تن بوده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید