بررسی راهکار های توزیع بذر استان کرمانشاه در جلسه معاونت تولیدات گیاهی استان

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذرونهال ،

آقای مسعودی فر، مدیر فنی و بهبود کیفیت بذر ونهال،  در جلسه کمیته  بذر  استان کرمانشاه در دفتر معاونت تولیدات گیاهی آن استان  شرکت کرد. در این جلسه که با حضور آقای دکتر صفوی ، معاون محترم تولیدات گیاهی و آقای مهندس حاتمی ، معاون محترم زراعت کرمانشاه تشکیل گردید ؛ راهکار های توزیع بذور سنواتی استان مورد بررسی رقرار گرفت  وتوصیه های لازم ارائه گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید