حمیدرسولی مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی اعلام کرد:

مصرف کودهای ترکیبی در کشور رو به افزایش است

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

مهندس حمیدرسولی مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی در بیستمین جلسه کارگروه خودکفایی کودهای کشاورزی با بیان اهمیت و بازخورد مثبت کشاورزان نسبت به مصرف کودهای ترکیبی (NPK) از تولیدکنندگان این کودها دعوت کرد تا در این زمینه فعالیت جدی تری داشته و با همکاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به رشد و توسعه ی مصرف این کودها کمک نمایند. ایشان در ادامه ی موضوع افزود: از سال 98 تاکنون تنها از طریق شرکت هایی که با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تفاهم نامه همکاری داشته اند حدود پنج هزارتن انواع کودهای ترکیبی از طریق کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی این شرکت به فروش رسیده و میان کشاورزان توزیع شده است. در ادامه این جلسه شیوه ها و ابزارهای کمک به رشد و توسعه فعالیت شرکت های داخلی تولیدکننده کودهای ترکیبی (NPK ) مورد بحث، بررسی و تصمیم گیری قرارگرفت.

حمیدرسولی مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در این جلسه ضمن گزارش اقدامات انجام شده جهت رشد و توسعه مصرف کودهای تولید داخل, اقدامات انجام شده جهت تامین خاک فسفات و پتاس به عنوان ماده اولیه تولیدانواع کودهای پایه و ترکیبی اشاره و گزارشی از افزایش مصرف کودهای ترکیبی در کشور ارایه کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید