ارسال کودهای شیمیایی به کارگزاران استان مرکزی

حمل و ارسال کود شیمیایی اوره به شهرستانهای زرندیه و زاویه از توابع شهرستان ساوه - استان مرکزی مهر ماه 1399

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

سید علیرضا موسوی  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  اعلام نمود : در روزهای اخیر مهرماه سالجاری تا کنون  مقدار 50 تن کود شیمیایی اوره برای کارگزاران  بخش خصوصی و شرکت تعاونی روستایی  تعاونی زرندیه و زاویه در شهرستان ساوه  ارسال شده  تا بر اساس سهمیه بندی مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز خدمات شهرستان  مربوطه در اختیار کشاورزان منطقه قرار گیرد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید