تأمین و توزیع کود شیمیایی استان همدان

توزیع 1820 تن انواع کود شیمیایی فسفاته و پتاسه از ابتدای سالجاری تا پایان شهریورماه در همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

مقدار یکهزار و 820 تن انواع کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه از ابتدای سالجاری تا پایان شهریورماه در  استان همدان توزیع شده است.

این خبر را آقای بهروز الیاسی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان اعلام کرد و گفت از مقدار یکهزار و 820 تن کود شیمیایی فسفاته و پتاسه توزیع شده از ابتدای سالجاری تا پایان شهریورماه سالجاری در استان همدان، مقدار 337 تن کود شیمیایی فسفاته و یکهزار و 483 تن کود شیمیایی پتاسه بوده است.
آقای الیاسی از تأمین و تدارک مقدار هشت هزار و 586 تن کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه در 6 ماه ابتدایی سالجاری در استان همدان گفت و افزود که این کودها توسط دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به استان همدان تخصیص و از مبادی بندر عباس و بندر امام خمینی (ره) به استان همدان حمل که یکهزار و 820 تن از آن توزیع و در اختیار کشاورزان استان قرار داده شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید