جلسه مدیر با معاونین و نماینده کارگزاران توزیع کود استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

 

آقای علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی صبح روز یکشنبه سیزدهم مهرماه سال جاری از تشکیل جلسه توزیع کودهای شیمیایی  در دفتر مدیریت استان با حضور معاونین  ، مسئول امور مالی ،  امور بازرگانی کود و نماینده کارگزاران توزیع کود استان خبر داد و افزود در این جلسه راهکارهای جذب کودهای فسفاته و پتاسه توسط کارگزاران توزیع کودهای شیمیایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید