توزیع 1150 کیلوگرم کود سوپر فسفات تریپل در مرکز مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع1150 کیلوگرم کود کشاورزی ازنوع سوپر فسفات تریپل در شهرستان ساری  به عنوان مرکز مازندران در 6 ماهه سال جاری  خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود سوپر فسفات تریپل تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از طریق کارگزار توزیع کود  تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان ساری توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید