مصاحبه مدیر مازندران با پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در مصاحبه ای با پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی (پاج) به تشریح چگونگی تامین و توزیع کودهای کشاورزی در سطح استان مازندران پرداخت.

مجید سلطانی در این مصاحبه خبری افزود:

تمامی برنامه ریزی ها و هدف گذاری برای تامین و توزیع به موقع کودهای کشاورزی در استان مازندران در حال انجام بوده و در این رابطه سعی خواهد شد کودهای ضروری استان با بهترین کیفیت در دسترس کشاورزان قرار بگیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید