بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مجتمع شیمیائی آبیک 

در روز سه شنبه 8 مهرماه 99 آقای علی اکبر ندرلو مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرزبه اتفاق همراهان ، پس از بازدید از مجتمع ، در جلسه ای که در دفتر مدیریت مجتمع برگزار گردید شرکت نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید