نمونه برداری از پارت 29 کود سولفات پتاسیم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مجتمع شیمیائی آبیک 

بمنظور کنترل کیفیت و نظارت بر وزن کیسه های کودهای سولفات پتاسیم ارسالی از بندر امام  ، کارشناس کمیته نمونه برداری کود مجتمع ، در روز یکشنبه 13 مهرماه 99 نسبت به نمونه برداری از پارت 29 کود سولفات پتاسیم اقدام نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید