جلسه با ریاست سازمان چای کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازبرگزاری جلسه در روز یکشنبه مورخ 13 مهر ماه با ریاست سازمان چای کشور، معاونین سازمان و مدیرعامل صندوق توسعه چای خبر داد.

دکتر صالح محمدی با بیان اینکه این جلسه راس ساعت 10 صبح در محل دفتر ریاست سازمان با محوریت تامین و توزیع کود چایکاران در قالب تکمیل پرونده بهره برداری در سامانه پهنه بندی جهاد کشاورزی و بررسی مشکلات اتحادیه تعاونی چایکاران غنچه های طلایی در خصوص انبارهای فنی و کد دار و...  با گزارشی که توسط مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان در پیرامون این موضوعات داده شد که می بایست براساس بخشنامه ها اقدام نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید