تامین وتوزیع انواع کوددرشهرستان قصرشیرین استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه 

گودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرددرشهریورماه سال جاری باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار209تن ازانواع کودهای شیمیایی جهت بهره برداران شهرستان قصرشیرین تامین وتوزیع نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید