نظارت بر نحوه نمونه گیری کود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی طی بازدید از انبار مرکزی شرکت بر نحوه نمونه گیری از کود سولفات پتاسیم ارسالی از بندرامام نیز نظارت کرد.

در نمونه گیری از کودهای ارسالی از بندر امام، سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، معاون شرکت و نماینده حراست سازمان جهاد کشاورزی حضور داشتند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید