توزیع کود اوره در شهرستان مهران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام ازخرید وتوزیع انواع کود توسط کشاورزان  شهرستان مهران  خبر داد.

آیت جمالی گفت : از ابتدای مهر تا 14 همین ماه مقدار  305 تن کود اوره بین  کشاورزان شهرستان مهران توزیع شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت که شهرستان مهران در حوزه جنوب غربی استان ایلام و دارای 4 کارگزار می باشد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید