توزیع کود

توزیع کود های شیمیایی برای بیش از10 هزار هکتار ذرت سیلویی در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید  هزار جریبی  مدیر  شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان  به نقل از محمدرضا عباسی معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی گلستان گفت: امسال کشاورزان گلستانی ۱۰ هزار ٨٧ هکتار از اراضی کشاورزی خود را به زیر کشت ذرت سیلویی بردند که تاکنون ۵ هزار و ٣۵٩ هکتار آن برداشت شده است.او ادامه داد: میانگین عملکرد هر هکتار بیش از ۴٠ تن است.
محمدرضا عباسی افزود: برداشت این محصول از اواخر تیرماه انجام می‌شود و قیمت آن از کیلویی ۳ هزار و ۵۰۰ ریال تا ۵ هزار و ۵۰۰ ریال متغیر است.
عباسی گفت: کشت ذرت سیلویی برای خوراک دام انجام می‌شود.
او همچنین گفت: کشاورزان استان امسال ۳۲ هکتار هم ذرت دانه‌ای کاشتند که از اواسط مرداد برداشت آن شروع شده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی گلستان گفت: عملکرد هر هکتار ذرت دانه‌ای ۷ تن است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید