یارگر حومه گرگان

بررسی مسائل و مشکلات سامانه یارگر در مرکز خدمات حومه گرگان در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید  هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان  از برگزاری جلسه توزیع کود با حضور ملاعلی مدیر و خانم قاضی مقدم معاون فنی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان گرگان در فصل جدید زراعی خبر داد.در این جلسه به بررسی مسائل و مشکلات سامانه یارگر بمنظور توزیع کود پرداخته شد.  همچنین حق طلب رییس مرکز جهادکشاورزی حومه از شروع صدور حواله کودی از طریق سامانه یارگر برای استفاده کشاورزان در این مرکز خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید