توزیع کودشیمیایی در شهرستان ملکشاهی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام ازخرید وتوزیع کود شیمیایی توسط کشاورزان شهرستان ملکشاهی خبرداد.

آیت جمالی با اعلام این خبر گفت : از ابتدای سالجاری تا 14مهر ماه مقدار 77 تن کودشیمیایی از نوع اوره  بین  کشاورزان شهرستان ملکشاهی توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید