توزیع 25 تن کود اوره از طریق شرکت توسعه کشاورزی در قائم شهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاوری مازندران از توزیع 25 تن کود کشاورزی از نوع اوره در شهرستان  قائم شهر در 6 ماهه سال جاری از طریق شرکت توسعه کشاورزی  خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره  تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزار توزیع توسعه کشاورزی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان  قائم شهر  توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید