بارگیری وحمل 100تن گندم گواهی شده سنواتی میهن جهت بهره برداران شهرستان سنق وکلیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس حیدری مسئول کارخانه بوجاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کرمانشاه اعلام کردمقدار100تن گندم گواهی شده سنئاتی میهن جهت بهره برداران شهرستان سنق وکلیایی بارگیری وحمل شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید