توزیع 125 تن کود سولفات پتاسیم از طریق بخش خصوصی در قائم شهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاوری مازندران از توزیع 125 تن کود کشاورزی از نوع سولفات پتاسیم در شهرستان  قائم شهر در 6 ماهه سال جاری از طریق شبکه کارگزاران بخش خصوصی تحت پوشش خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود سولفات پتاسیم تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 6 کارگزار توزیع بخش خصوصی  تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان  قائم شهر  توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید