ورود و تخلیه کود نیترات آمونیوم به انبارهای سازمانی استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از ورود و تخلیه کود نیترات آمونیوم به انبارهای سازمانی استان البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: به منظور تـامین کود شـیمیایی مورد نیاز کشاورزان بر اساس سـهمیه سال1399 میزان 200 تن کود نیترات آمونیوم از شرکت صدرشیمی وارد انبارهای سازمانی استان البرز و تخلیه گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید