توزیع 480 تن کود کشاورزی از طریق بخش خصوصی در محمود آباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاوری مازندران از توزیع 480 تن کود کشاورزی از انواع پرمصرف در شهرستان محمود آباد در 6 ماهه سال جاری از طریق شبکه کارگزاری بخش خصوصی تحت پوشش  خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از طریق 3 کارگزار توزیع بخش خصوصی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان محمودآباد توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید