بازدید کمیته پایش

بازدید مشترک کمیته نظارت بر عملکرد کارگزاری های کود سازمان جهادکشاورزی استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

بازدید مشترک کمیته نظارت بر عملکرد کارگزاری های کود سازمان جهادکشاورزی استان متشکل از ارباب مجنی مسئول هماهنگی امور شهرستانها، امامی نماینده زراعت، مقصودلو نماینده حراست، جباری نماینده شرکت خدمات حمایتی، موسوی نماینده بازرسی استان به اتفاق عباسی مسئول بازرسی تعاون روستایی گلستان، از کارگزاری های توزیع کود شیمیایی حوزه شهرستانهای رامیان، آزادشهر و علی آباد انجام شد.  هزار جریبی تاکید کرد: این بازدید با هدف نظارت بر عملکرد کارگزاری های کودهای یارانه ای بخش خصوصی و شبکه تعاون  روستایی، بررسی موجودی انبار کود و نحوه توزیع و فروش در شهرستان صورت گرفت.

 

 

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید