توزیع کود نیترات آمونیوم سولفات

توزیع1400 تن نیترات آمونیوم سولفات بین کشاورزان، باغداران و مزارع آبندان پرورش ماهی در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ، از ابتدای  سال جاری تاکنون 1400 تن کود شیمیایی نیترات آمونیوم +سولفات  آمونیوم تامین  که  از شرکت شهدای  صدر شیمی  وارد استان  شد از این میزان صدرصد آن بین کشاورزان، باغداران و  برای مصارف مزارع آبندان پرورش ماهیان گرمابی و میگو در شهرستانهای استان توزیع شده است  هزار جریبی خاطر نشان  کرد:این کود یک منبع مناسب نیتروژن برای گیاهان است و قابلیت مخلوط شدن با سولفات را نیز برای تامین گوگرد و نیتروژن گیاه دارد. وی خاطرنشان کرد: از آنجائیکه که ریشه گیاهان توانایی جذب مستقیم  نیتروژن از طریق خاک را ندارند، نیترات یک منبع عالی برای تغذیه گیاهان است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید