بیشترین میزان توزیع کود در استان بوشهر، اختصاص به شهرستان دشتستان دارد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بیان نمود: توزیع کود در سطح استان بوشهر توسط ۴۵ کارگزاری صورت می گیرد، که از این تعداد کارگزاری، ۲۳ کارگزاری در شهرستان دشتستان حضور فعال دارند و مسئول توزیع کود بین کشاورزان عزیز می باشند.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون میزان ۲ هزار و ۴۷۰ تن کود در انبار سازمانی ذخیره و بیش از ۴هزارو ۲۰۰ تن انواع کود شیمیایی در سطح استان توزیع شده است، که بیشترین میزان سهم کود ۲ هزارو ۴۰۰ تن مربوط به شهرستان دشتستان است.

آقای رضائی گفت: کار گروه پایش و کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر به منظور اجرای دقیق و دستورالعمل های اجرائی و نظارت بر توزیع کود شیمیایی بین کشاورزان و ارائه توصیه های لازم در خصوص نگهداری و فروش نهاده های کشاورزی، ثبت دقیق مشخصات بهره برداران هنگام دریافت کود یارانه ای در سیستم هوشمند و نظارت بر قیمت فروش کود یارانه ای در همه ی کارگزاری های استان بوشهر بازدید به عمل آوردند.

آقای رضائی به کشاورزان و کارگزاران این اطمینان را داد، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تمام عزم خود را برای تامین به موقع و با کیفیت کود به کار بسته و با حمل به موقع و ذخیره سازی در انبارها، در فصل کشت پاییزه هیچگونه نگرانی در زمینه تامین کود نداشته باشند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید