توزیع 25 تن کود اوره در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از توزیع 25 تن کود اوره در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: به منظور تـامین کود شـیمیایی مورد نیـاز کشـاورزان شهرستان ساوجبلاغ بر اسـاس سـهمیه سـال1399 میزان15 تن کود اوره از انبارهای سازمانی شرکت به مقصد کارگزاری بخش خصوصی آقای زرین نهند در مورخ 99/07/24 به منظور توزیع بین بهره برداران حمل و  ارسال گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید