بررسی حمل و توزیع نهاده ها در جلسه سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران

در جلسه حمل و توزیع نهاده ها مورخ 97/7/23 با حضور ریاست سازمان جهاد کشاورزی و معاونین تولیدات گیاهی و دامی و وارد کنندگان و فرمانده نیروهای مسلح در محل سازمان جهاد کشاورزی برگزار گردید . رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت : با توجه به بروز برخی اختلالات در حمل و نقل عمومی کشور اقدامات مناسبی برای بهره گیری از ظرفیت های ترابری موجود در نیروهای مسلح سطح کشور نسبت به حمل محموله های نهاده های دامی و کشاورزی از مبادی به مراکز مصرف کننده صورت پذیرفته شرکتها می توانند نسبت به ذخیره سازی اقدام نمایند و بصورت هفتگی گزارش تحلیلی برای واحد توزیع و نگهداری ارسال نمایند تا این کمبودها با مدیریت به موقع حل و فصل گردد . نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ، گزارشی درخصوص عدم همکاری شرکت های حمل و نقل جهت حمل نهاده ها ، که کارگزاران و کشاورزان استان را با مشکل مواجه نموده ارائه کرد . و در نهایت مقرر شد با توجه به فصل کشت و لزوم استفاده از کود در بخش کشاورزی با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی و نیروهای مسلح ، شرکت حمل و نقل خلیج فارس با کمک ناوگان حمل و نقل سپاه نهاده های کشاورزی را از مبادی به استان تهران با قیمت تصویب شده حمل نمایند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید