برگزار جلسات بررسی چگونگی توزیع و فروش بذور در همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

جلسه توزیع و فروش بذر و بررسی راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از ماندن بذر در انبار و سنواتی شدن آن با حضور کارشناسان محترم دفتر مرکزی جناب آقایان مهندس افچنگی ، مهندس شعبانی و مهندس مسعودی فر و آقای مهندس ضرابی سرپرست و کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان و آقای مهندس پرورش معاون تولیدات گیاهی و مهندس لاهوتیان مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در محل دفتر معاونت تولیدات گیاهی سازمان و سپس در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید