جلسه آموزش سامانه حمل و نگهداری و توزیع جدید

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 

 در ادامه آموزش سیستم جدید حمل و نقل  روز سه شنبه مورخ 99/7/22  ساعت 11 الی 12:30  نحوه تهیه و صدور صورتحساب بارنامه ها و صدور سند حسابداری برای کارشناسان حمل ونقل ، امور مالی ، کارشناسان  پیگری کننده و رابط استانها ،  با حضور جناب آقای مهندس جفرودی و جناب آقای مهندس ایزدفر   در سالن جلسات برگزارگردید در ابتدا  جناب آقای مهندس جفرودی   توضیحاتی در خصوص صدوربارنامه  و فرآیند آن  بیان نمودند و سپس  به کلیه سوالات مدیریتها پاسخ دادند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید