حمید رسولی در جلسه مشترک شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و بنیاد ملی گندم کاران کشور اعلام کرد:

اولویت توزیع کودهای یارانه یی برای محصولات اساسی به ویژه گندم

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

در این جلسه درخصوص اولویت دهی به توزیع کودهای یارانه یی برای محصولات اساسی به ویژه گندم و همچنین همکاری در زمینه ی نظارت بر توزیع و مصرف کودهای یارانه یی در کلیه ی استان های کشور توافقات مطلوبی به عمل آمد.

حمید رسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در جلسه مشترک این شرکت و بنیاد ملی گندم کاران کشور ضمن ارایه گزارشی از تامین، تدراک و توزیع کودهای یارانه یی اعلام کرد: از مقدار دومیلیون تن کود اوره که توزیع آن در سال 1399 در تعهد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است، تا امروز مقدار یک میلیون و یکصدوسه هزارتن کود اوره در سراسر کشور از طریق کارگزاران توزیع شده است. در زمینه ی کودهای فسفاته و پتاسه نیز تا کنون توزیع مناسبی در سراسر کشور انجام شده و کشاورزان محصولات اساسی می توانند برای خرید به کارگزاران منطقه خود مراجعه کنند.

در این جلسه آقای عطاءالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندم کاران ضمن تشریح جایگاه این بنیاد بر اهمیت همکاری با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تاکید و همکاری در زمینه ی نظارت بر توزیع و مصرف کودهای یارانه یی را پیشنهاد نمود.

تعامل با تشکل های کشاورزی برای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی حایز اهمیت بوده و این شرکت در برنامه ریزی های خود به ویژه در ماه های اخیر تلاش می نماید از ظرفیت های تشکل ها جهت بهینه سازی گردش کار توزیع نهاده های کشاورزی استفاده نماید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید