بازدید و بررسی روند فروش بذور گندم در استان اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل:

جناب آقای مهندس ملازاده عضو هیئت مدیره و معاونت فنی و کنترل کیفی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی طی روز 28 مهرماه سالجاری به منظور بازدید و بررسی روند فروش بذور گندم ، وارد استان اردبیل شدند که محورهای اساسی این سفر ماموریتی بشرح ذیل میباشد:

1ـ دیدار با همکاران استان اردبیل و تشکیل جلسه تخصصی به منظور هماهنگی دربررسی تنگناها و رفع موانع موجود در فروش نهاده های کشاورزی علی الخصوص فروش بذور سنواتی موجود در انبار مدیریت استان اردبیل با حضور مسئولان واحد های مدیریت استان

لازم به ذکر است که درابتدای این جلسه آقای مسافر مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل ضمن خوش آمد گویی و خیرمقدم به خاطر حضور ایشان دراستان اردبیل ، ضمن ارائه عملکرد و اقدامات انجام یافته ازسوی مدیریت استان درخصوص فروش و توزیع نهاده ها و بیان مشکلات و تنگناهای حاکم و موجود خصوصاً بذور موجود درانبارهای مدیریت ، خواهان ارائه طریق و راهنمایی های لازم شدند .

همچنین درادامه جلسه هریک از مسئولان واحدها به تشریح اقدامات انجام درحوزه تحت اختیار و بیان دیدگاههای خود پرداخته و خواهان رهنمود شدند.

درپایان این جلسه آقای مهندس ملازاده ضمن ابراز خرسندی از حضورشان در میان همکاران استان اردبیل و ارائه راهنمایی های لازم در خصوص رفع موانع حاکم در روند فروش نهاده ها ، خواهان تلاش مضاعف همکاران  درخصوص فروش حداکثری نهاده ها خصوصاً بذور موجود درانبارشدند.

2ـ دیداربا رئیس سازمان جهاد کشاورزی و همچنین معاون بهبود تولیدات گیاهی استان به منظوربررسی مسائل و مشکلات حاکم در فروش نهاده های کشاورزی استان و جلب نظر مساعد ایشان به منظور بکارگیری ظرفیت حداکثری همکاریهای مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانهای استان در جذب و فروش بذور مانده انبار خدمات حمایتی کشاورزی استان

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید