ارسال کود اوره به انبارهای کارگزاران شهرستان ساوه

تامین و تدارک و ارسال مقدار 50 تن کود اوره در نیمه دوم مهرماه 1399 – شهرستان ساوه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

مهندس سید علیرضا موسوی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  از تامین و ارسال مقدار  50  تن کود اوره  به اتحادیه ساوه  در نیمه دوم مهر ماه سال جاری خبر داد و  افزود : کودهای ارسال شده  مربوط به سهمیه پاییزه است که با هماهنگی معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی به این  شهرستان ارسال شده و توزیع  توسط کارگزار مربوطه  و با هماهنگی مدیریت محترم شهرستان مذکور ،  انجام گردیده است .     .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید