ارسال کود اوره به شهرستان زرندیه ساوه

تامین و ارسال مقدار 250 تن کود اوره به شهرستان زرندیه ساوه – نیمه دوم مهر ماه 1399

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

مهندس  سید علیرضا موسوی  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  از تامین و ارسال مقدار  250 تن کود اوره  از انبارهای سازمانی به شهرستان زرندیه ساوه کارگزار بخش خصوصی آقای اسفند یار نیکنام  در نیمه دوم مهر ماه سال جاری خبر داد و  افزود : کودهای ارسال شده  مربوط به سهمیه پاییزه است که با هماهنگی معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی شهرستان مذکور توزیع خواهد شد .  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید