توزیع کود پتاسه

توزیع کود پتاسه برای کشت محصولات پائیزه در گلستان

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید  هزار جریبی  مدیر شرکت  خدمات حمایتی  کشاورزی   استان گلستان  از توزیع 1371 تن کود پتاسه  برای کشت محصولات پائیزه  خبرداد  این کود  ها  شامل  کلرور  پتاسیم  و سولفات پتاسیم  است  وی  تصریح کرد:  پتاس باعث افزایش مقاومت گیاه به آفات ، بیماری ها ، گرما ، سرما ، خشکی شده و در ساختار جدار سلولی و ایجاد بافت های نگه دارنده و انتقال مواد غذایی به غده ها کاربرد دارد . تحویل این کود ها  با توجه به برش شهرستانی توسط مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان ودرخواست خرید و ثبت سفارش از طریق اپلیکیشن سامانه یارگربه مراکز ومدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها و تحویل توسط کارگزارانجام می گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید