آغاز برداشت ارزن دانه‌ای در شهرستان سربیشه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی به نقل از مدیر جهادکشاورزی شهرستان سربیشه از آغاز برداشت ارزن دانه‌ای از سطح صدوپنجاه هکتاراز اراضی زراعی در شهرستان سربیشه خبر داد و گفت: در کشت بهاره سال زراعی جاری ۱۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی سطح شهرستان سربیشه به کشت ارزن دانه‌ای اختصاص یافت.

محمد مهدی سعیدی با بیان اینکه ارقام کشت شده ارزن در سربیشه  رقم پیشاهنگ است، افزود: تعداد ۷۰ نفر بهره بردار درکشت این محصول فعالیت دارند.

برداشت ارزن دانه‌ای در ماه‌های مهر و آبان انجام می‌شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید