کود شیمیایی

تأمین و توزیع 800 تن انواع کود شیمیایی برای شهرستان نهاوند استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت برای شهرستان نهاوند استان همدان در مهر ماه سالجاری مقدار 800 تن انواع کود شیمیایی ازته، کود شیمیایی پتاسه و کود شیمیایی فسفاته توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان تأمین و توزیع شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان افزود از مقدار 800 تن انواع کود شیمیایی تأمین و توزیع شده مهرماه برای شهرستان نهاوند، مقدار 770 تن کود شیمیایی ازته، 25 تن کود شیمیایی سوپرفسفات تریپل و 5 تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم بوده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید