توزیع کود اوره شهرستان گتوند استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

 

در 6 ماه اول سال جاری مقدار 975 تن کود اوره ارسالی از مبادی و انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان حمل و بین کارگزاران شهرستان گتوند توزیع گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید