شهرستان اسدآباد استان همدان

حمل و ارسال کود شیمیایی برای کارگزاران شهرستان اسدآباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

مقدار 823 تن انواع کود شیمیایی ازته، پتاسه و فسفاته توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در مهرماه سالجاری برای کارگزاران شهرستان اسدآباد ارسال شده است.

این خبر را آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان اعلام کرد و گفت از مقدار 823 تن کود شیمیایی ازته، پتاسه و فسفاته تأمین شده مهرماه برای شهرستان اسدآباد، مقادیر ذیل برای کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در آن شهرستان حمل و ارسال شده است تا بر اساس سهمیه بندی مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز خدمات در اختیار کشاورزان منطقه قرار گیرد.

- (214 تن کود شیمیایی ازته، 35 تن کود شیمیایی فسفاته و 10 تن کود شیمیایی پتاسه برای کارگزاری شرکت ذرتکاران اسدآباد)،

- (125 تن کود شیمیایی ازته و 65 تن کود شیمیایی فسفاته برای کارگزاری آقای صمدپناهی )،

- (125 تن کود شیمیایی ازته برای کارگزاری شرکت تعاونی روستایی حسن آباد امام )،

- (50 تن کود شیمیایی ازته برای کارگزاری تعاونی تولید قاسم آباد لک لک)،

- (199 تن کود شیمیایی ازته برای کارگزاری تعاونی تولید بی همتا).

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید