تخلیه کود سوپر فسفات تریپل در انبار سازمانی کود بنداروز شهرستان دشتستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از تخلیه ۵۲ تن کود سوپر فسفات تریپل در انبار سازمانی شرکت خبر داد.

آقای رضائی گفت: به منظور تامین کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان استان و براساس سهمیه سال ۹۹، میزان ۵۲ تن کود سوپر فسفات تریپل بصورت کیسه از بندر امام خمینی حمل و در انبار سازمانی بنداروز شهرستان دشتستان تخلیه گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید