ارسال کود به شهرستان کازرون استان فارس

به گزارش رابط روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از حمل67 تن کود اوره کشاورزی به کارگزاری ها، تعاونی تولید و تعاونی روستایی شهرستان کازرون استان فارس در تاریخ 3 آبانماه سال 99 از طریق شرکت حمل و نقل تعاونی کامیونداران مرودشت خبرداد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید