تامین کود برای 603 هکتار مزارع پنبه در بهشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاوری مازندران از تامین وتوزیع کودهای کشاورزی پرمصرف موردنیاز برای 603 هکتار از مزارع پنبه در شهرستان بهشهر استان مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:کودهای کشاورزی تامین شده برای مزارع پنبه شامل کودهای فسفاته و پتاسه بوده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید