تامین کود برای 130 هزار هکتار کشت پاییزه مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاوری مازندران از تامین وتوزیع کودهای کشاورزی پرمصرف موردنیاز برای 130 هزار هکتار کشت پاییزه در 22شهرستان استان مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:کودهای کشاورزی تامین شده برای کشت پاییزه شامل کودهای فسفاته و پتاسه خواهندبود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید