بررسی راههای اجرایی تفاهم نامه های کودی

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛ 

بر اساس توافقات به عمل آمده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با شرکت کیان ارژنگ ، جلسه مشترکی در مورخ 99/8/5 در محل مدیریت استان تهران برگزار شد،  آقای مهندس راه انجام با اشاره به بندهای اشاره در تفاهم نامه اظهار داشت یکی از راههای ترویج کودهای اوره با پوشش گوگردی تولید ی، اجرای پایلوت و برگزاری کارگاههای آموزشی در سطح مزارع ، باغات و مناطق کشاورزی استان است که این مدیریت آمادگی  همکاری لازم را دارد ، کارشناسان  شرکت کیان ارژنگ نیز با تشکر از اقدام صورت گرفته ، آمادگی شرکت را برای اجرای دو مزرعه الگویی و یک باغ الگویی و همچنین برگزاری کارگاههای آموزشی جهت آشنایی کشاورزان و باغداران در سطح شهرستانها را اعلام نمودند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید